logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 3 grudnia 2018 r.

WOP.271.79.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 3 grudnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 92 w rejonie Hotelu INTER.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Wartość brutto: 347 734,53 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

347 734,53

[60]

84

[40]

100

 

Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy nastąpi po dniu 4 grudnia 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-12-04 08:53:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-12-04 08:53:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-12-04 08:53:44)