logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 1 grudnia 2017 r.

WOP. 271.52.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 1 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 15 600 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Poznaniu

Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Wartość brutto: 2 381 404,11zł.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

(pkt)

 

Marża banku

(%)

WIBOR 1M

Z dnia 31 października 2017r. (%)

Oprocentowanie

(%)

1.

ING BANK ŚLĄSKI SA

Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu

Ul. Krysiewicza 2

61-825 Poznań

2 419 506,58

(99)

0,88

 

1,66

 

2,54

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Poznaniu

Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

2 381 404,11

(100)

0,84

 

 

1,66

 

 

2,50

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/12/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-04 11:07:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-04 11:07:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-04 11:07:23)