logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 grudnia 2015 r.

ZP. 271.41.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 04 grudnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wejść i termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45

60-185 Skórzewo k/Poznania

Cena brutto: 1 737 643,32zł.

Oferta otrzymała 100 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Ogólnobudowlany

Janusz Hajdacz

Ul. Szamotulska 95

64-551 Otorowo

1 842 344,33

[x]

84

[x]

x

2.

Konsorcjum:

Lider: Demiurg Sp. z o.o. Sp.k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

Partner: Firma Budowlano-Sztukatorska i Renowacji Zabytków

Sebastian Domaniecki

Ul. Rydzowa 15, 64-530 Kaźmierz

1 909 187,81

[x]

60

[x]

x

3.

Zakład Budowlany GRINBUD

Jarosław Sieszchuła

Ul. Olsztyńska 15

62-200 Gniezno

1 917 410,60

Po poprawieniu omyłki

[87,91]

60

[3]

90,91

4.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo ul. Polna 1

64-316 Kuślin

1 892 409,08

[x]

72

[x]

x

5.

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45

60-185 Skórzewo k/Poznania

1 737 643,32

Po poprawieniu omyłki

[97]

60

[3]

100

6.

Przedsiębiorstwo Techniczne

inż. Stanisław Snela

ul. Wodna 16

64-030 Śmigiel

1 862 736,73

[90,49]

60

[3]

93,49

7.

MERITUM TEAM ANNA WOJTKOWIAK

Ul. Żegiestowska 23

60-466 Poznań

2 139 062,88

[78,80]

60

[3]

81,80

8.

Usługi Budowlane KOSBUD

Michał Kosmowski

Uścikowo 105

64-600 Oborniki

2 008 338,14

[x]

60

[x]

x

9.

PHU DROMAC Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18

66-300 Międzyrzecz

1 922 834,11

[x]

60

[x]

x

10.

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe

Jack-Bud Sp. z o.o.

Os. Bolesława Chrobrego pawilon 110

60-681 Poznań

1 973 189,13

[85,42]

60

[3]

88,42

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1 64-316 Kuślin - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp., ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Złożone przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji nie zawiera wszystkich przypadków, wynikających z obowiązującej ustawy Pzp, uprawniających Zamawiającego do ewentualnego zatrzymania wadium. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Usługi Budowlane KOSBUD Michał Kosmowski Uścikowo 105 64-600 Oborniki - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania również odrzucono oferty nw. firm:

Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz Ul. Szamotulska 95 64-551 Otorowo - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie ofertowym pozycji, które zostały wprowadzone przez Zamawiającego, wraz z  odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed terminem składania ofert.

 

Konsorcjum: Lider: Demiurg Sp. z o.o. Sp.k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, Partner: Firma Budowlano-Sztukatorska i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki Ul. Rydzowa 15, 64-530 Kaźmierz  - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie ofertowym pozycji, które zostały wprowadzone przez Zamawiającego, wraz z  odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed terminem składania ofert.

 

PHU DROMAC Maciej Dobrowolski Ul. Staszica 18 66-300 Międzyrzecz - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie ofertowym pozycji, które zostały wprowadzone przez Zamawiającego, wraz z  odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed terminem składania ofert.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/12/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-12-04 13:47:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-12-04 13:47:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-12-04 13:47:12)