logo
logo bip
 

                Tarnowo Podgórne, dnia 3 grudnia 2012r.

ZP.271.76.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 3 grudnia 2012r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

Cena oferty: 3 567,00 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Marcin Piernikowski

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

AREAL-PLAN Bartosz Wiercioch

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 9

Marcin Piernikowski

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 10

AREAL-PLAN Bartosz Wiercioch

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
09.12.2012 r.

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

3 567,00 zł

 

100

2.

STUDIO KA

Ul. Familijna 3;  Wólka Kozodawska

05-502 Piaseczno 3

 

30 627,00 zł

 

91

3.

BROL Systemy Przestrzenne

Ul. Śnieguliczki 21

04-867 Warszawa

 

27 060,00 zł

 

92

4.

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2D/24

52-082 Koziegłowy

 

7 899,00 zł

 

99

5.

JAGABUDEX-PROJEKT

Ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

 

14 890,00 zł

 

 

93

6.

 

 

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Ul. Macieja Rataja 106 A

61-695 Poznań

 

11 070,00 zł

 

97

7.

 

 

URBANIKA Agata Marciniak

Ul. Matejki 12a

62-041 Puszczykowo

 

9 225,00 zł

 

98

8.

 

 

Pracownia JAG Joanna Grocholewska

Ul. Steckiego 26

62-035 Kórnik

 

12 800,00 zł

 

94

9.

 

 

Marcin Piernikowski

Ul. Na Miasteczku 2/9

61-144 Poznań

 

4 000,00 zł

Oferta odrzucona

10.

 

 

AREAL-PLAN Bartosz Wiercioch

Ul. Gen.St. Maczka 20/25

60-651 Poznań

 

3 800,00 zł

Oferta odrzucona

11.

 

 

Studio Koczorowski Filip Koczorowski

Ul. Niecała 14/9

60-805 Poznań

 

11 070,00 zł

 

97

12.

 

 

API Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

 

12 300,00 zł

 

95

13.

 

 

Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis, Jerzy Domagalski

Ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

 

12 287,70 zł

 

96

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-12-04 11:31:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-12-04 11:31:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-12-04 11:31:10)