logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 03 listopada 2015 r.

ZP. 271.38.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 03 listopada 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie chodnika przy ul. Lipowej w Kokoszczynie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 398 725,67 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

436 896,00

[88,53]

60

[3]

91,53

2.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

418 938,00

[92,32]

60

[3]

95,32

3.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

533 296,43

[72,52]

60

[3]

75,52

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

440 000,00

[87,90]

60

[3]

90,90

5.

Zakład Drogowo-Budowlany

Krzysztof Jaworski

Dąbrówka, ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

538 908,74

[71,77]

60

[3]

74,77

6.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

398 725,67

[97]

60

[3]

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04/11/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-11-04 10:10:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-11-04 10:10:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-11-04 10:10:23)