logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 04 listopada 2010 r.

BOP.3412-79/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu w Chybach - etap I

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 03 listopada 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu w Chybach - etap I.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Sp. J.

Ul. Łagiewnicka 2

62-002   Złotniki

w cenie 193.803,10 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04 listopada 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-11-04 08:56:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-11-04 08:56:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-11-04 08:56:22)