logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 3 lipca 2017 r.

WOP.271.15.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 3 lipca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w miejscowościach Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SERWISDROGOWY.PL SP. Z O.O.

UL. STEFAŃSKIEGO 2

62-002 SUCHY LAS

Część 1 - 20 274,29 zł.

Część 2 - 33 725,44 zł.

Część 3 - 40 935,32 zł.

Część 4 - 33 117,63 zł.

 

Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów  w ramach poszczególnych części.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

Łączna ilość punktów

 

część 1

część 2

część 3

część 4

 

1.

SERWISDROGOWY.PL SP. Z O.O.

UL. STEFAŃSKIEGO 2

62-002 SUCHY LAS

20 274,29 [60]

(84) [40]

[100]

33 725,44 [60]

(84) [40]

[100]

40 935,32 [60]

(84) [40]

[100]

33 117,63 [60]

(84) [40]

[100]

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE

„FILBAR"

Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry - Łęczyca

19 680,00 [x]

(84)[x]

[x]

38 499,00 [x]

(84) [x]

[x]

45 510,00 [x]

(84) [x]

[x]

41 980,28 [47,33]

(84) [40]

[87,33]

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w zakresie część 1, 2, 3 odrzucono ofertę firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „FILBAR" Bartosz Maćkowiak Ul. Podgórna 6 62-051 Wiry - Łęczyca na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 1, 2, 3 i 4 może zostać zawarta po dniu 10/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-04 12:22:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-04 12:22:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-04 12:22:19)