logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 4 czerwca 2013r.

ZP.271.26.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 4 czerwca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

           Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

         Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

         60-705 Poznań

         Cena brutto: 3 444,00 zł

   

Część II

           Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

         Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

         60-705 Poznań

         Cena brutto: 3 444,00 zł

Część III

           Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

         Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

         60-705 Poznań

         Cena brutto: 3 444,00 zł

Część IV

          PLAN Pracownia Projektowa Ludmiła Niełacna

         Os. B. Chrobrego 41/7

         60-681 Poznań

         Cena brutto: 8 500,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu w części I,IV:

Wykluczono wykonawców:

Planowanie Przestrzenne KONTRA - Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 9

Planowanie Przestrzenne KONTRA - Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto w częściach I,II,III,IV:

Wykluczono  wykonawców:

API Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz na podstawie art.26 ust.4 do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów przedłożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24b ust.3 oraz na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto na podstawie art. 26 ust. 3 wezwano do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 10

API Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponadto wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24b ust.3, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 12

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
10.06.2013 r.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(punktacja)

Część II

Cena brutto

(punktacja)

Część III

Cena brutto

(punktacja)

Część IV

Cena brutto

(punktacja)

1.

Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

60-705 Poznań

3 444,00 zł

(100)

3 444,00 zł

(100)

3 444,00 zł

(100)

14 760,00 zł

(96)

2.

Krzysztof Cesar Planowanie

Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

6 150,00 zł

(94)

6 150,00 zł

(95)

4 920,00 zł

(98)

14 760,00 zł

(96)

3.

Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis Jerzy Domagalski

Ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

6 150,00 zł

(94)

6 150,00 zł

(95)

4 920,00 zł

(98)

13 997,40 zł

(97)

4.

Format AC Adam Cieśla

Ul. Stefana Grota Roweckiego 29D

63-100 Śrem

5 990,00 zł

(95)

5 990,00 zł

(96)

5 990,00 zł

(94)

15 990,00 zł

(94)

5.

 

JAGABUDEX-PROJEKT

Ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

4 990,00 zł

(97)

4 990,00 zł

(97)

4 990,00 zł

(97)

14 990,00 zł

(95)

6.

 

Pracownia Projektowa

Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2D/24

62-028 Koziegłowy

5 130,00 zł

(96)

9 750,00 zł

(93)

5 130,00 zł

(96)

12 430,00 zł

(98)

7.

 

„PLAN" Pracownia Projektowa

Lutomiła Niełacna

Os. B. Chrobrego 41/7

60-681 Poznań

4 300,00 zł

(99)

4 900,00 zł

(99)

3 900,00 zł

(99)

8 500,00 zł

(100)

8.

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli TEREN Sp. z o.o.

Ul. Piotrowska 56 lok.5

90-105 Łódź

9 840,00 zł

(93)

15 990,00 zł

(92)

7 380,00 zł

(92)

25 830,00 zł

(93)

9.

 

Planowanie Przestrzenne KONTRA

Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Plac Kolegiacki 4/8

61-841 Poznań

7 134,00 zł

(oferta odrzucona)

7 134,00 zł

(94)

5 904,00 zł

(95)

12 054,00 zł

(oferta odrzucona)

10.

API Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

8 856,00 zł

(oferta odrzucona)

8 856,00 zł

(oferta odrzucona)

7 257,00 zł

(oferta odrzucona)

17 835,00 zł

(oferta odrzucona)

11.

Pracownia Architektoniczna

Vowie Studio Plus

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

 

4 920,00 zł

(98)

4 920,00 zł

(98)

6 150,00 zł

(93)

12 300,00 zł

(99)

12.

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 18-20/34

53-125 Wrocław

11 992,50 zł

(oferta odrzucona)

11 685,00 zł

(oferta odrzucona)

11 008,50 zł

(oferta odrzucona)

17 835,00 zł

(oferta odrzucona)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-06-04 15:11:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-06-04 15:11:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-06-04 15:13:37)