logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 01 czerwca 2012 r.

ZP. 271.18.2012

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 01 czerwca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pomostu na plaży w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy MAZUR Piotr Mazur ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom - cena brutto: 344 829,31 zł.

Wpłynęła 1 oferta. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych  umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01.06.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-06-04 10:02:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-06-04 10:02:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-06-04 10:02:08)