logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 03 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.15.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 03 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację zieleni na ul. Rynkowej w Przeźmierowie (etap II) wraz z pielęgnacją zieleni. Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

ELMO Ludmiła Luty

Al. Niepodległości 7a/9

78-449 Borne Sulinowo

Cena brutto:  106 161,35 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 

 

GARTE Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Słoneczna 5

62-020 Swarzędz

137 415,74

96

2.

ELMO Ludmiła Luty

Al. Niepodległości 7a/9

78-449 Borne Sulinowo

106 161,35

100

3.

KERRIA Piórkowski, Gebler Sp.j.

Ul. Żeromskiego 80

62-600 Koło

264 841,50

94

4.

Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński

Ul. Staromorzysławska 3a

62-510 Konin

182 168,33

x

5.

PLENER Michał Sołtys

Golina; ul. Polna 2A

63-200 Jarocin

130 022,17

97

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CEDRUS Hanna Klawiter

Ul. Znanieckiego 12/82

60-682 Poznań

156 441,24

x

7.

GARDEN Marek Banach

Ul. Dworcowa 5A/4

66-435 Krzeszyce

166 758,48

x

8.

 

 

Ogród -Projekt Aldona Szkudlarek-Lipowy

Ul. I.Paderewskiego 46A

62-020 Swarzędz

165 584,52

95

9.

 

 

GreenQL Sp. z o.o.

Ul. Norwida 15/32

60-867 Poznań

157 418,53

x

10.

ARABESKA Justyna Skrzypek

Ul. Piaskowa 10

62-053 Pecna

121 570,20

99

11.

AGRO-LAS SERWIS Andrzej Piętowski

Ul. L. Staffa 10

60-194 Poznań

125 000,28

98

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.      Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński Ul. Staromorzysławska 3a

62-510 Konin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.      GreenQL Sp. z o.o. Ul. Norwida 15/32 60-867 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający informuje, iż postępowania również odrzucono nw. oferty:

1.        Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CEDRUS Hanna Klawiter Ul. Znanieckiego 12/82 60-682 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ.

2.        GARDEN Marek Banach Ul. Dworcowa 5A/4 66-435 Krzeszyce - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-04 10:47:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-04 10:47:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-04 10:47:38)