logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 4 kwietnia 2012 r.

 

 

GJO.342.2.2012

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

                Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2012r. zostało unieważnione postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  • 1. Biuro Podróży „Polonia Travel"; ul. Zadumana 1 A lok. 39; 02-206 Warszawa

Cena ryczałtowa brutto pobytu 1 osoby na 7-dniowym turnusie:  624,00 zł

 

  • 2. POLTUR POLSKA Sp. z o.o.; ul. Prosta 53; 65-783 Zielona Góra

Cena ryczałtowa brutto pobytu 1 osoby na 7-dniowym turnusie:  515,00 zł

 

  • 3. ALFA TOUR s.c.; Ul. Brzozowa 26; 62-081 Przeźmierowo

Cena ryczałtowa brutto pobytu 1 osoby na 7-dniowym turnusie: 651,10 zł

 

  • 4. Usługi Turystyczne „GALANT" Barbara Wojtaszek; ul. Lutyków 7c; 70-876 Szczecin

Cena ryczałtowa brutto pobytu 1 osoby na 7-dniowym turnusie:  529,00 zł

 

 

Uzasadnienie prawne:  postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne: zamawiający wadliwie skonstruował formularz ofertowy stanowiący załącznik do siwz, w części dotyczącej określenia stawki podatku VAT. Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest marża. Wadliwość formularza ofertowego spowodowała, że w postępowaniu zostały złożone oferty, które zawierają różnie obliczony podatek VAT, w związku z tym niemożliwe jest ich porównanie. O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny, można mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny zostały obliczone z zachowaniem tych samych reguł.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-04-05 08:32:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-04-05 08:32:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-04-05 08:32:09)