logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 03 kwietnia 2012 r.

ZP. 271.3.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę dwóch samochodów dla Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym.

            Informuję, że w dniu 03 kwietnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów dla Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez C.M. MOTOMARKET Sp. z o.o. Koncesjoner Peugeot ul. Rodawska 17A, 61-312 Poznań.

Cena brutto: 117 228,00 zł.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

  • 1. NOVA Jasińska Sp.J. Al. Kraśnicka 217B, 20-718 Lublin - cena brutto: 151044,00 zł. - oferta odrzucona,
  • 2. PIECH-POL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 464, 62-064 Poznań - Plewiska - cena brutto: 163098,00 zł. - 98 pkt.
  • 3. Auto Handel Centrum KROTOSKI-CICHY Sp.j. ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo - cena brutto: 150000,00 zł. - 99 pkt.
  • 4. C.M. MOTOMARKET Sp. z o.o. Koncesjoner Peugeot ul. Rodawska 17A, 61-312 Poznań - cena brutto: 117228,00 zł. - 100 pkt.

 

 

Z postępowania odrzucono ofertę firmy NOVA Jasińska Sp.J. Al. Kraśnicka 217B, 20-718 Lublin, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z załączonego do oferty opisu pojazdu wynika, iż wielkość emisji CO2 wynosi 162 g/km. Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia emisji CO2 na poziomie max 158 g/km.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10.04.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-04-04 15:07:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-04-04 15:07:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-04-04 15:07:11)