logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 marca 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 04 marca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu MALTA FUN Marek Capiński Ul. Tulipanowa 8 62-070 Dopiewo;

Cena oferty brutto za osobę - 660,00 zł

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto za osobę

Liczba uzyskanych punktów

1.

Biuro Usług Turystycznych SPORTUR Irena Dybczyńska-Bielawa

Ul. Jedności Robotniczej 39

67-200 Głogów

 

810,00 zł

x

2.

MALTA FUN Marek Capiński

Ul. Tulipanowa 8

62-070 Dopiewo

 

660,00 zł

100

 

Zamawiający wykluczył z postępowania Biuro Usług Turystycznych SPORTUR Irena Dybczyńska-Bielawa Ul. Jedności Robotniczej 39 67-200 Głogów. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełnił dokumentów, a tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo Wykonawca został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie uzupełnił materiałów - opisu i planu obiektu, i tym samym nie potwierdził czy oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/03/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-04 13:21:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-04 13:21:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-04 13:21:33)