logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 lutego 2014 r.

ZP. 271.3.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 4 lutego 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu:

Część I:

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD Alicja Mikołajczak

Ul. Liliowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 39 556,80 zł

Część II:

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Donat Kujawiński

Ul. Pasikonika 11, 60-185 Skórzewo  

Cena brutto: 10 455,00 zł

Część III:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARO

Józef Ryszard Hryniewicki

Ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów

Cena brutto: 6 457,50 zł

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  9 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Część 1

(punktacja)

Cena brutto

Część 2

(punktacja)

Cena brutto

Część 3

(punktacja)

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARO

Józef Ryszard Hryniewicki

Ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów

44 280,00 zł

(99)

13 161,00 zł

(99)

6 457,50 zł

(100)

2.

ANWO Nieruchomości

Ul. Mścibora 67, 61-062 Poznań

x

15 375,00 zł

(98)

7 380,00 zł

(98)

3.

Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski

Ul. Częstochowska 3A

60-123 Poznań

x

16 174,50 zł

(96)

12 699,75 zł

(95)

4.

SZACUNEK s.c.

Ul. Marcelińska 16, 60-801 Poznań

68 499,32 zł

(96)

17 999,82 zł

(94)

6 999,95 zł

(99)

5.

Tempus Małgorzata Streich

Ul. Literacka 189, 60-461 Poznań

65 755,80 zł - po poprawieniu omyłki

(oferta odrzucona)

17 183,10 zł

(oferta odrzucona)

19 680,00 zł - po poprawieniu omyłki

(oferta odrzucona)

6.

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Donat Kujawiński

Ul. Pasikonika 11, 60-185 Skórzewo  

61 869,00 zł

(97)

10 455,00 zł

(100)

12 177,00 zł

(96)

7.

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD Alicja Mikołajczak

Ul. Liliowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne

39 556,80 zł

(100)

16 482,00 zł

(95)

10 885,50 zł

(97)

8.

ACRUS Waldemar Bujakowski

Kocanowo 1A, 62-010 Pobiedziska

52 152,00 zł

(98)

15 990,00 zł

(97)

7 380,00 zł

(98)

9.

Nieruchomości FUH Elżbieta Jakóbiec

Os. B. Chrobrego 9/63, 60-681 Poznań

212 790,00 zł

(95)

52 275,00 zł

(93)

31 365,00 zł

(94)

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wykluczono następujących wykonawców:

W części I, II, III

Tempus Małgorzata Streich

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z pkt. 8c SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W części I, II, III

Odrzucono ofertę nr 5

Tempus Małgorzata Streich

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/02/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-02-04 11:01:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-02-04 11:01:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-02-04 11:01:50)