logo
logo bip
04/06/2019-wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie

Tarnowo Podgórne, dnia 3 czerwca 2019 r.

WOP.271.14.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 3 czerwca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą w ramach części 1 i 2, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY

Grzegorz Siergiej

Ul. Puszczykowska 11/1

50-559 Wrocław

Część 1 - Wartość brutto: 72 500,00 zł.

Część 2 - Wartość brutto: 72 500,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach części 1 i 2. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy w ramach tych części.

 

W postępowaniu złożono 16 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

Doświadczenie osób wyznaczonych do projektowania

(specjalność architektoniczna [pkt],

konstrukcyjno-budowlana [pkt])

Łączna liczba punktów

część 1

część 2

1.

INŻ.-BUD Kompleksowa Obsługa Budowlana Tadeusz Siwiec

Ul. Piastowska 1A/1

78-600 Wałcz

114 882,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

x

 

2.

INŻ.-BUD Kompleksowa Obsługa Budowlana Tadeusz Siwiec

Ul. Piastowska 1A/1

78-600 Wałcz

x

85 485,00 [50,89]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[90,89]

3.

Architektura Plus Design Studio Michał Marczak

Ul. Buforowa 70a/35

52-129 Wrocław

88 500,00 [49,15]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[89,15]

119 000,00 [36,55]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[76,55]

4.

MProjekt Biuro Usług Projektowych

Ul. Olejniczaka 3/1

41-902 Bytom

123 000,00 [x]

Więcej [x]

Więcej [x]

[x]

110 700,00 [x]

4 i więcej [x]

Więcej [x]

[x]

5.

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY

Grzegorz Siergiej

Ul. Puszczykowska 11/1

50-559 Wrocław

72 500,00 [60,00]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[100]

72 500,00 [60,00]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[100]

6.

Studium Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

221 400,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

186 960,00 [23,27]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[63,27]

7.

K.A.S.P. Studio Projektowe

Andrzej Kryske

Os. Rzeczypospolitej 3/97

61-397 Poznań

146 616,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

129 396,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

8.

VITARO Sp. z o.o.

Ul. Świętokrzyska 30/63

00-116 Warszawa

Adres do korespondencji

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

196 800,00 [22,10]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[62,10]

196 800,00 [22,10]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[62,10]

9.

Projekt-Technika

Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp.j.

Ul. Skibińskiego 13

25-819 Kielce

130 563,27 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

117 703,62 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

10.

NUUA/ARCHITEKCI

Pracownia Architektury Szymon Gic

Ul. A. Grottgera 6/11

60-757 Poznań

114 759,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

119 925,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

11.

Instytut OZE Sp. z o.o.

Ul. Skrajna 41A

25-650 Kielce

134 316,00 [x]

4 [x]

4 [x]

[x]

122 262,00 [35,58]

4 [20]

4 [20]

[75,58]

12.

Graphite-Group s.c.

Ul. Narutowicza 90 lok. 2

90-139 Łódź

118 080,00 [36,84]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[76,84]

135 300,00 [32,15]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[72,15]

13.

ModernEko Wojciech Świerczyński

Ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9

42-207 Częstochowa

108 240,00 [40,19]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[80,19]

97 170,00 [44,77]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[84,77]

14.

Pracownia Architektoniczna

VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

140 220,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

132 840,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

15.

Balans-Studio Marcin Ratajczak

Ul. Klonowa 17

62-081 Baranowo

214 881,00 [x]

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

[x]

x

16.

Studio Architektury KONTUR Światopełk-Mirscy Sp.j.

Ul. Bydgoska 33/5

64-920 Piła

141 450,00 [30,75]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[70,75]

138 990,00 [31,30]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

[71,30]

 

Zamawiający informuje, że z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

 

MProjekt Biuro Usług Projektowych Ul. Olejniczaka 3/1 41-902 Bytom - wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił wymaganego dokumentu.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo oferta została odrzucona w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

K.A.S.P. Studio Projektowe Andrzej Kryske Os. Rzeczypospolitej 3/97 61-397 Poznań – wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo oferta została odrzucona w zakresie części 1  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Projekt-Technika Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp.j. Ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce -  wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo oferta została odrzucona w zakresie części 1  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic Ul. A. Grottgera 6/11 60-757 Poznań -  wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo oferta została odrzucona w zakresie części 1  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły - wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo oferta została odrzucona w zakresie części 1  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono również nw. oferty:

 

INŻ.-BUD Kompleksowa Obsługa Budowlana Tadeusz Siwiec Ul. Piastowska 1A/1 78-600 Wałcz – oferta odrzucona w zakresie części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Studium Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Noakowskiego 12/99 00-666 Warszawa - oferta odrzucona w zakresie części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Instytut OZE Sp. z o.o. Ul. Skrajna 41A 25-650 Kielce - oferta odrzucona w zakresie części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Balans-Studio Marcin Ratajczak Ul. Klonowa 17 62-081 Baranowo - oferta odrzucona w zakresie części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Umowa o zamówienie publiczne w zakresie części 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 10/06/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-06-04 09:19:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-06-04 09:19:47)