logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 października 2012 r.

ZP. 271.55.2012

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 02 października 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lusowie („Radosna Szkoła").

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę: Kształtowanie Zieleni GRZEGORCZYK S.j. Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100.

Cena brutto: 104 192,83 zł.

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Magic Garden Daniel Gacek

Ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość

142 631,05

99

2.

PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski

Ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice

109 970,00

x

3.

Kształtowanie Zieleni GRZEGORCZYK S.j.

Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki

62-023 Gądki

104 192,83

100

4.

BDM POZNAŃ Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

123 661,24

x

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

  • 1. PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski Ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie załączył do oferty prawidłowego kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiaru, tak jak Zamawiający żądał w SIWZ. Ponadto Wykonawca zaproponował w ofercie urządzenia inne niż te, które były wymagane w specyfikacji: zamiast orlego gniazda zaproponowano huśtawkę z dwoma siedziskami, zamiast zestawu sprawnościowego (parkur) zaproponowano równoważnię potrójną+most. W ofercie nie ujęto piramidy linowej, tak jak to było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • 2. BDM POZNAŃ Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 9 60-544 Poznań - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie sprawnościowe Gąsienica nie spełnia wymogów Zamawiającego zawartych w projekcie, który był załącznikiem do SIWZ. Zamiast urządzenia służącego do wyrabiania zmysłu równowagi zaproponowano urządzenie typowo sprawnościowe związane ze wspinaniem.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 08/10/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-10-03 09:18:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-10-03 09:18:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-10-03 09:18:51)