logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 03 września 2015 r.

ZP. 271.32.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 03 września 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, co i cwu wraz z remontem mieszkań i klatki schodowej w budynku komunalnym w Tarnowie Podgórnym przy ul. Krętej 2.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4

62-045 Pniewy

Cena brutto: 173 867,86 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4

62-045 Pniewy

173 867,86

[97]

42

[3]

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 03/09 /2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-09-03 10:25:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-09-03 10:25:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-09-03 10:25:40)