logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 03 sierpnia 2015 r.

ZP. 271.26.2015

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 03 sierpnia 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firmy:

Część 1, 2, 3, 4, 5, 6 - NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina

Część 1 - 13 900,00zł.

Część 2 - 14 900,00zł.

Część 3 - 21 500,00zł.

Część 4 - 18 800,00zł.

Część 5 - 12 500,00zł.

Część 6 - 8 500,00zł.

 

Bilans ceny i terminu wykonania w ramach wszystkich części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono  1 ofertę

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto w zł. [pkt.]

(Termin wykonania w dniach kalendarzowych) [pkt.]

Łączna liczba punktów

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

1.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

13 900,00 [97]

(210) [3]

 

Łącznie: 100pkt.

14 900,00 [97]

(210) [3]

 

Łącznie: 100pkt.

21 500,00 [97]

(210) [3]

 

Łącznie: 100pkt.

18 800,00 [97]

(210) [3]

 

Łącznie: 100pkt.

12 500,00 [97]

(90) [3]

 

Łącznie: 100pkt.

8 500,00 [97]

(210) [3]

 

Łącznie: 100pkt.

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 1, 2, 3, 4, 5 i 6 może zostać zawarta po dniu 03/08/2015r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-08-03 15:42:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-08-03 15:42:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-08-03 15:42:41)