logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 02 września 2010 r.

BOP.3412-61/10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wiśniowej
                    w Przeźmierowie.

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 01 września 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wiśniowej
w Przeźmierowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

MATT s.c.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tarnowo Podgórne

w cenie 946.791,29 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuję również, że w ofertach:

nr 2 firmy Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o. o.  poprawiono oczywistą omyłkę rachunkowa w pozycji 27 kosztorysu branży drogowej, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 1.275.611,64 zł brutto,

nr 4 firmy P.W. TOR-BRUK Sp. z o. o. poprawiono oczywistą omyłkę rachunkowa w pozycji 20 kosztorysu branży drogowej, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 958.202,19 zł brutto,

 

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 5 Zakładu Usług Wielobranżowych JACH- GUM, uzasadnienie prawne i faktyczne zawiera druk ZP-19.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 08 września 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-09-03 08:44:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-09-03 08:44:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-09-03 09:01:36)