logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 czerwca 2017 r.

WOP. 271.23.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów oraz nośników danych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

Cena brutto - 225 294,80 zł.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba punktów

1.

POLCAN Sp. z o.o. S.K.A.

Ul. Poznańska 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

242 146,41

x

2.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

225 294,80

100

3.

Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

Ul. Zakopiańska 190

60-467 Poznań

292 660,05

99

4.

Lyreco Polska SA

Ul. Sokołowska 33, Sokołów

05-806 Komorów

317 073,03

98

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. Ul. Poznańska 218 05-850 Ożarów Mazowiecki  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp - wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-03 11:50:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-03 11:50:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-03 11:50:06)