logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 3 lipca 2017 r.

WOP.271.16.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY NA CZĘŚĆ 2

 

                Informuję, że w dniu 3 lipca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont gimnazjum w Baranowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 2

POS-REMAL

Sławomir Światała

Michorzewo ul. Polna 1

64-316 Kuślin

Cena brutto: 175 371,26 zł.

 

 

Ofert otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach części 2.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tej części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

część 2

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

POS-REMAL

Sławomir Światała

Michorzewo ul. Polna 1

64-316 Kuślin

175 371,26 [60,00]

(60) [40,00]

100

2.

PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Romana Maya 28

64-500 Szamotuły

163 224,53 [x]

(60)[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w części 2 wykluczono firmę PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Romana Maya 28 64-500 Szamotuły na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie złożył żądanych dokumentów i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta została odrzucona w części 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 2 może zostać zawarta po dniu 10/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-03 15:59:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-03 15:59:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-03 15:59:34)