logo
logo bip
 

GMINNA JEDNOSTKA OŚWIATOWA

W TARNOWIE PODGÓRNYM

UL. SPORTOWA 1

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

 

                                                                                                              Tarnowo Podgórne, dnia 3 lipca 2013r.

GJO.271.2.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dowóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych do szkół

i placówek z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

Informuję, że w dniu 3 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 

AS POLITOWICZ S.C. Andrzej Politowicz,

Paweł Politowicz, Dominika Politowicz-Narzekała

Ul. Ostrowska 532

61-324 Poznań

 

 

 

 

 

1 214 611,20 zł

 

 

 

 

 

100

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

AS POLITOWICZ S.C. Andrzej Politowicz, Paweł Politowicz, Dominika Politowicz-Narzekała

Ul. Ostrowska 532

61-324 Poznań

Cena brutto: 1 214 611,20 zł

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
03.07.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-07-03 12:55:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-07-03 12:55:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-07-03 12:55:17)