logo
logo bip

 

 

 

 

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 03 lipca 2013 r.

ZP. 271.41.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 03 lipca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru nad budową ścieżki rowerowej Batorowo-Lusowo, Gmina Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

Cena oferty: 4 674,00 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

15 744,00

x

2.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

4 674,00

100

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROGRESS

UL. T. Rejtana 35/4, 64-100 Leszno

8 856,00

94

4.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

5 996,00

97

5.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan

7 999,92

95

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

5 555,55

98

7.

VEGUR Nowak, Przybylski - Spółka jawna

Ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki

4 784,70

99

8.

MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga

Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia

6 888,00

x

9.

DEMIURG Sp. Z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

29 109,99

92

10.

Zakład Usług Technicznych PROBUD Grzegorz Bartoszewski

Ul. Naramowicka 43/5, 61-622 Poznań

6 479,01

96

11.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

12 609,96

93

 

 

 

 

Zamawiający z postępowania wykluczył nw. firmy i odrzucił ich oferty:

1.       MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta firmy MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.      MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta firmy MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 08/07/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-03 13:39:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-03 13:39:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-03 13:39:53)