logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 kwietnia 2012 r.

ZP. 271.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek.

            Informuję, że w dniu 02 kwietnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek. 

 

W ramach poszczególnych zadań wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firm:

zadanie nr 1: 

P.W. KRAM Roman Dolata Ul. Słoneczna 2 64-520 Obrzycko

Cena oferty: 34 616,38 zł brutto

zadanie nr 2: 

PHU POLYFAX Roman Ratkowski Ul. Ściegiennego 100 60-147 Poznań

Cena oferty: 59 841,96 zł. brutto

zadanie nr 3:

LYRECO POLSKA SA Ul. Sokołowska 3305-806 Komorów

Cena oferty: 25 964,69 zł. brutto

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

część nr 1

(liczba punktów)

Cena brutto oferty w zł.

część nr 2

(liczba punktów)

Cena brutto oferty w zł.

część nr 3

(liczba punktów)

1.

RODAN Sp. z o.o.

Ul. Górecka 17

60-201 Poznań

x

x

26 830,00

(98 pkt.)

2.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

x

141 961,68

(98 pkt.)

X

3.

LYRECO POLSKA SA

Ul. Sokołowska 33

05-806 Komorów

61 382,97

(98 pkt.)

x

25 964,69

(100 pkt.)

4.

BIG PLUS Sp. z o.o.

Ul. Mostowa 11

61-854 Poznań

x

148 071,09

(97 pkt.)

X

5.

MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz

Ul. Dmowskiego 15

50-203 Wrocław

x

53 180,90

(- pkt.)

X

6.

P.W. KRAM Roman Dolata

Ul. Słoneczna 2

64-520 Obrzycko

34 616,38

(100 pkt.)

90 508,07

(99 pkt.)

26 065,25

(99 pkt.)

7.

PHU POLYFAX Roman Ratkowski

Ul. Ściegiennego 100

60-147 Poznań

x

59 841,96

(100 pkt.)

X

8.

Firma Usługowo-Handlowa

„ANNA" Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

42 283,03

(- pkt.)

x

27 036,02

(- pkt.)

9.

DAXER Dawid Kruś

Ul. Łagodna 2

61-680 Poznań

40 502,24

(99 pkt.)

x

X

 

Z postępowania w zakresie zadania nr 1 i 3 wykluczono Firmę Usługowo-Handlową „ANNA" Anna Białobrzycka Ul. Wodna 18 62-200 Gniezno, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. wykonawców:

•1.      Firma Usługowo-Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka Ul. Wodna 18 62-200 Gniezno, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w zakresie zadania nr 1 i 3.

Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

•2.      MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz Ul. Dmowskiego 15 50-203 Wrocław, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wykazał, iż oferowane produkty spełniają wymogi zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomimo wezwania zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. - w zakresie zadania nr 2.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowy o zamówienie publiczne na zadanie nr 1, 2, 3  mogą zostać zawarte po dniu 10.04.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-04-03 08:12:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-04-03 08:12:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-04-03 08:12:36)