logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 03 marca 2010 r.

BOP.3412-12/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i budowę placów zabaw w Baranowie,

Ceradzu Kościelnym, Chybach, Lusowie, Sierosławiu, Tarnowie Podgórnym 
i Przeźmierowie

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 02 marca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i budowę placów zabaw
w Baranowie, Ceradzu Kościelnym, Chybach, Lusowie, Sierosławiu, Tarnowie Podgórnym 
i Przeźmierowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

HYDRO-WIELKOPOLSKA  Place Zabaw

Beata Przepióra

ul. Farbiarska 28

62-050   Mosina

w cenie 258.692,21 brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 4 marca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-03 08:31:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-03 08:31:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-03 08:31:29)