logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 03 stycznia 2012 r.

BOP. 271.84.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji

projektowej budowy Aquaparku „Tarnowskie Termy"

w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

       Informuje, że w dniu 03 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Aquaparku „Tarnowskie Termy" w Tarnowie Podgórnym

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek

ul. Waryńskiego 21/2  63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty: 343.170,00  zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert:

 

 • 1. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek

Ul. Waryńskiego 21/2  63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty: 343.170,00  zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 2. Konsorcjum firm:

Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci ul. Dynasy 8/6a   00-354  Warszawa

S.P.A.K. - Studio Projektowe Anny Kasprzyk ul. Miłobedzka 23  02-634  Warszawa

Cena oferty: 1.314.870,00 zł brutto, liczba punktów  - 94

 

 • 3. Konsorcjum firm:

Studium Sp. z o.o. ul. Białostocka 24/7  03-741  Warszawa

Studium Pracownia Architektury - Rafał Maliński ul. Bodycha 18  02-495  Warszawa

Cena oferty: 550.000,00 zł brutto liczba punktów - 98

 

 • 4. Helmut Schick Schick & Partner Polska ul. Pokoju 1, 41-709 Ruda Śląska

Cena oferty: 880.000,00 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 5. Konsorcjum firm:

Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa ul. Osowska 27/5  04-302  Warszawa

Biuro Projektowo -Budowalne „Inwest-BAU" ul. Kawęczyńska 142a  39-200 Debica

Cena oferty: 822.870,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 6. PAS PROJEKT ARCHI STUDIO ul. Plantowa 5 05-830 Nadarzyn

Cena oferty: 445.260,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 7. MXL4 Architekci Norbert Michał Białek Al. Wojska Polskiego 128 70-491 Szczecin

Cena oferty: 964.935,00 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 • 8. SOUND & SPACE Robert Lebioda ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań

Cena oferty: 1.476.000,00 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

Wykluczono wykonawcę:

SOUND & SPACE Robert Lebioda ul. W. Biegańskiego 61A  60-682  Poznań - na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia projektanta wiodącego zgodnie w pkt. VIII 2b SIWZ „wymagania w stosunku do projektanta wiodącego". Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie powyższego warunku. Wykonawca w wyznaczonym terminie przedstawił dokumenty z których nie wynika spełnianie warunku postawionego w stosunku do projektanta wiodącego.

Oferta w/w Wykonawcy została zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznana za odrzuconą.

           

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1  umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13 stycznia 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-03 10:45:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-03 10:45:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-03 10:45:55)