logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 02 grudnia 2014 r.

ZP. 271.70.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 02 grudnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

                                                                                                         

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu ul. Piekary 7, 61-823 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto - 185 249,58 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

1.      Getin Noble Bank SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa - cena (wartość odsetek) brutto - 252 878,62 zł.; 99 pkt.

2.      ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu ul. Piekary 7, 61-823 Poznań: cena (wartość odsetek) brutto - 185 249,58 zł.; 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 03.12.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-12-02 13:21:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-12-02 13:21:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-12-02 13:21:08)