logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 listopada 2011 r.

BOP. 271.71.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji

klimatyzacji w Domu Kultury SEZAM - sala GOK

 

 

         Informuje, że w dniu 02 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji klimatyzacji w Domu Kultury SEZAM - sala GOK.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KLIMAPLUS" Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 465, 60-451   Poznań

Cena oferty: 122.016,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty

  • 1. Przedsiębiorstwo WENO Wegrzyn i Nowacki Spółka Jawna ul. Mostowa 2 64-800 Chodzież

Cena oferty: 162.585,50 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 2. OAK Polska Sp. z o.o. Młynisko 33 98-350 Biała

Cena oferty: 60.270,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

  • 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KLIMAPLUS" Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 465, 60-451   Poznań

Cena oferty: 122.016,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 4. ERGOKLIMA s.c. M. Gromera, M.Tomala

ul. Kamienna 20  Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 149.876,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 

W postępowaniu wykluczono wykonawcę:

OAK Polska Sp. z o.o.  Młynisko 33  98-350  Biała - wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP -wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art.26 ust.3 w/w ustawy.

 

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy:

OAK Polska Sp. z o.o.  Młynisko 33  98-350  Biała - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP -wykonawca wykluczony z postępowania. Ponadto po przeprowadzonych wyjaśnieniach na podstawie art., 90 ustawy PZP i braku złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferty w stosunku przedmiotu zamówienia podstawą do odrzucenia oferty jest również art. 90 ust.3 ustawy PZP

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
08.11.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-02 11:27:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-02 11:27:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-02 11:27:53)