logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 listopada 2011 r.

BOP. 271.72.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku

przy ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym na potrzeby biblioteki

 

         Informuje, że w dniu 02 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku przy
ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym na potrzeby biblioteki

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane TOM-BUD Tomasz Hryniszak

ul. Obrońców Lwowa 4  64-100  Leszno

Cena oferty: 807.893,40 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert

 • 1. Konsorcjum:

Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz  ul. Szamotulska 95, 64-551 Otorowo

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. J.

Rudki 10, 62-240 Trzemeszno

Cena oferty: 1.011.006,40 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 2. Przedsiębiorstwo Budowlane TOM-BUD Tomasz Hryniszak

ul. Obrońców Lwowa 4  64-100  Leszno

Cena oferty: 804.124,00 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki 807.893,40 zł brutto, liczba punktów  - 100

 

 • 3. Firma Budowlana Eugeniusz Dota ul. Perzycka 22 60-182 Poznań

Cena oferty: 1.269.595,56 zł brutto liczba punktów - 93

 

 • 4. POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1 64-316 Kusliń

Cena oferty: 1.101.579,37 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 • 5. Przedsiębiorstwo budowlano - Montażowe „BUDMONT" ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek

Cena oferty: 894.908,08 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 6. POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań

Cena oferty: 1.091.646,98 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 7. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „MAL-MAX"

ul. Wawrzyniaka 18  62-041  Puszczykowo

Cena oferty: 1.106.649,28 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 8. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane REMBUD Sp. J. ul. Kacza 17/41 60-106 Poznań

Cena oferty: 898.137,34 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 9. Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak ul. Wierzbowa 1 62-100 Wągrowiec

Cena oferty: 1.116.955,92 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

 • 10. Usługi Ogólnobudowlane Wielobranżowe Piotr Całus

Nowa Boruja 47  64-306  Boruja Kościelna

Cena oferty: 1.147.274,65 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

W ofercie nr 2 Przedsiębiorstwo Budowlane TOM-BUD Tomasz Hryniszak ul. Obrońców Lwowa 4  64-100  Leszno na podstawie art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została poprawiona  omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacja niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. W kosztorysie ofertowym w pozycji 58 przyjęto masę belek HEA 160 w ilości 3712,436 kg zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 17 października 2011 r. należało przyjąć ilość 4701 kg. W związku z powyższym wartość materiału w tej pozycji wzroście o kwotę 3.064,55 zł netto. Tym samym cena oferty wynosi 807.893,40 zł brutto. Wykonawca zgodził się na poprawienie omyłki

 

W postępowaniu odrzucono oferty firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak ul. Wierzbowa 1 62-100  Wągrowiec. Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie teletechnicznym brak pozycji instalacja telewizyjna pozycja 1.5 przedmiaru. Wymóg załączenia kosztorysu ofertowego wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi wynikła z pkt. 9d i 18 SIWZ

 

Usługi Ogólnobudowlane Wielobranżowe Piotr Całus Nowa Boruja 47  64-306  Boruja Kościelna. Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie brak kosztorysu ofertowego teletechnicznego. Wymóg załączenia kosztorysu ofertowego wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi wynikła z pkt. 9d i 18 SIWZ

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
08.11.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-02 12:05:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-02 12:05:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-02 12:05:47)