logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 01 sierpnia 2013 r.

ZP. 271.46.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego drogi Tarnowo Podgórne - Kokoszczyn.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. Z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Cena brutto: 929 003,44zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. Z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

929 003,44

100

2.

BUDROMEL Mateusz Cegowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las

1 147 268,29

98

3.

STRABAG Sp. Z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 091 329,63

99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/08/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-08-02 08:29:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-08-02 08:29:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-08-02 08:29:29)