logo
logo bip
 

     

      Tarnowo Podgórne, dnia 2 sierpnia 2010 r.

BOP.3412-53/10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Czereśniowej w Przeźmierowie

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 02 sierpnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Czereśniowej w Przeźmierowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

DROGBET WIECZOREK

Spółka Jawna

Ul. Rolna 8-10 Baranowo

62-081 Przeźmierowo

w cenie 686 513,64 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Informuję również, że w ofercie:

nr 3 firmy MATT - s.c. w 10 pozycjach poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 803 429,93 zł brutto.

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 firmy Zakładu Drogowego Maciej Siedlecki, uzasadnienie prawne i faktyczne zawiera druk ZP-19.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 8 sierpnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2010-08-02 08:30:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2010-08-02 10:29:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-08-27 11:24:54)