logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 02 lipca 2015 r.

ZP. 271.24.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 02 lipca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami małej architektury w Swadzimiu w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

Cena brutto: 576 900,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

Ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

576 900,00

[97,00]

60

[3,0]

100,00

2.

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

ul. Wiśniowa 45

60-185 Skórzewo k/Poznania

655 500,00

[85,37]

60

[3,0]

88,37

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/07/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-07-02 09:38:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-07-02 09:38:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-07-02 09:38:43)