logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 czerwca 2010 r.

BOP.3411-34/10

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 31 maja 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne. W poszczególnych częściach wybrano oferty:

 

Część I - numer oferty           2

HEN-K Handel, Inwestycje, Marketing

Ul. Budowlanych 10/4

62-081   Baranowo

w cenie  3.899,00 brutto

 

Część II - numer oferty 5

P.H.U. EDISON

Ul. Fabianowska 57

62-064   Plewiska

w cenie  1.159,00 brutto

Część III - numer oferty 2

HEN-K Handel, Inwestycje, Marketing

Ul. Budowlanych 10/4

62-081   Baranowo

w cenie  4.399,00 brutto

 

Część IV - numer oferty 2

HEN-K Handel, Inwestycje, Marketing

Ul. Budowlanych 10/4

62-081   Baranowo

w cenie  2.949,00 brutto

 

We wszystkich częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informację o odrzuconej ofercie załączam druk ZP-19.

           

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07 czerwca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

             - druk ZP-21

Pobierz : druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-06-02 09:23:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-06-02 09:23:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-06-02 09:23:05)