logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZP. 271.5.2015

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 4

 

            Informuję, że w dniu 01 kwietnia 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firm:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina

Część 1 - 26 200,00zł.

Część 3 - 18 900,00zł.

 

Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki Os. Kazimierza Wielkiego 15/5 62-200 Gniezno

Część 2 - 17 220,00zł.

 

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki Ul. Górczyńska 33/3 60-132 Poznań

Część 4 - 10 578,00zł.

 

Bilans ceny i terminu wykonania w ramach każdej części był najkorzystniejszy.

 

Jednakże postępowanie w zakresie części 4 zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

 

W postępowaniu złożono  11 ofert w ramach różnych części.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

Cena brutto w zł.

(pkt.)

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna ilość punktów

1.

Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki

Os. Kazimierza Wielkiego 15/5

62-200 Gniezno

35 670,00

(69,78)

 

165

(4,09)

73,87

2.

Europrojekt Sp. z o.o.

Ul. Klecińska 5

54-413 Wrocław

41 045,10

(60,64)

 

153

(4,41)

65,05

3.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.

Ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznań

35 301,00

(70,51)

 

165

(4,09)

74,60

4.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

26 200,00

(95,00)

 

165

(4,09)

99,09

5.

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak

Ul. Spawaczy 5D/7

65-119 Zielona Góra

53 259,00

(46,73)

 

160

(4,22)

50,95

6.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Ul. Piasta 4/16

62-025 Kostrzyn Wlkp.

35 670,00

(69,78)

 

165

(4,09)

73,87

7.

Forma Pracownia Projektowa s.c.

Wanda Formanowska, Radosław Formanowski

Wilkowice, ul. Dębowa 6

64-115 Święciechowa

26 937,00

(x)

 

135

(x)

x

8.

GEOBET Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

124 291,50

(x)

 

119

(x)

x

9.

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

Ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

65 497,50

(38,00)

 

160

(4,22)

42,22

10.

Biuro Projektowo-Usługowe BART

Bartosz Chrastek

Ul. Bankowa 4/3

65-049 Zielona Góra

39 483,00

(x)

 

165

(x)

x

11.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

45 387,00

(54,84)

 

135

(5)

59,84

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 2

Cena brutto w zł.

(pkt.)

 

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna ilość punktów

1.

Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki

Os. Kazimierza Wielkiego 15/5

62-200 Gniezno

 

17 220,00

(95)

 

120

(3,75)

98,75

2.

Europrojekt Sp. z o.o.

Ul. Klecińska 5

54-413 Wrocław

 

27 834,90

(x)

 

107

(x)

x

3.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.

Ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznań

 

34 440,00

(x)

 

120

(x)

x

4.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

 

17 400,00

(94,02)

 

100

(4,50)

98,52

5.

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak

Ul. Spawaczy 5D/7

65-119 Zielona Góra

 

40 959,00

(x)

 

120

(x)

x

6.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Ul. Piasta 4/16

62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

27 060,00

(60,45)

 

120

(3,75)

64,20

7.

Forma Pracownia Projektowa s.c.

Wanda Formanowska, Radosław Formanowski

Wilkowice, ul. Dębowa 6

64-115 Święciechowa

14 760,00

(x)

 

100

(x)

X

8.

GEOBET Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

 

62 422,50

(x)

 

149

(x)

X

9.

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

Ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

92 250,00

(17,73)

 

120

(3,75)

21,48

11.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

 

49 815,00

(32,84)

 

90

(5,00)

37,84

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 3

Cena brutto w zł.

(pkt.)

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna liczba punktów

1.

Europrojekt Sp. z o.o.

Ul. Klecińska 5

54-413 Wrocław

 

29 483,10

(x)

 

107

(x)

x

2.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.

Ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznań

 

39 114,00

(x)

 

120

(x)

x

3.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

 

18 900,00

(95,00)

 

100

(4,5)

99,5

4.

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak

Ul. Spawaczy 5D/7

65-119 Zielona Góra

40 959,00

(x)

 

120

(x)

x

5.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Ul. Piasta 4/16

62-025 Kostrzyn Wlkp.

23 985,00

(74,86)

 

120

(3,75)

78,61

6.

GEOBET Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

66 370,80

(x)

149

(x)

X

7.

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

Ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

55 350,00

(32,44)

 

120

(3,75)

36,19

8.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

 

39 483,00

(45,48)

 

90

(5,00)

50,48

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 4

 

Cena brutto w zł.

(pkt.)

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna ilość punktów

1.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

 

22 100,00

(45,47)

 

180

(4,17)

49,64

2.

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak

Ul. Spawaczy 5D/7

65-119 Zielona Góra

13 899,00

(x)

 

180

(x)

X

3.

Forma Pracownia Projektowa s.c.

Wanda Formanowska, Radosław Formanowski

Wilkowice, ul. Dębowa 6

64-115 Święciechowa

2 829,00

(x)

 

150

(x)

X

4.

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

Ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

55 350,00

(18,16)

 

180

(4,17)

22,33

5.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

 

10 578,00

(95)

 

150

(5,00)

100,00

           

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Forma Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6 64-115 Święciechowa - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1, 2 i 4 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1, 2 i 4 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1, 2 i 4, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

GEOBET Sp. z o.o. Ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. uzupełnił dokument, który nie potwierdza stanu faktycznego na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2, 3, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował termin wykonania projektów w ramach tych części niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

Biuro Projektowo-Usługowe BART Bartosz Chrastek Ul. Bankowa 4/3 65-049 Zielona Góra- wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

Europrojekt Sp. z o.o. Ul. Klecińska 5 54-413 Wrocław - oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2 i 3, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny w niewłaściwej formie. Wyjaśnienia te nie zostały podpisane przez Wykonawcę.

 

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j. Ul. Promienista 87A/1 60-141 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2 i 3, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak Ul. Spawaczy 5D/7 65-119 Zielona Góra - oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2, 3 i 4, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne na część 1, 2, 3 mogą zostać zawarte po dniu 07/04/2015r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2015-04-02 10:30:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2015-04-02 10:30:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2015-04-02 10:30:47)