logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lutego2011 r.

BOP. 271.10.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji

technicznej remontu ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie

oraz przebudowy chodnika ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym

 

 

          Informuje, że w dniu 28 lutego 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej remontu
ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie oraz przebudowy chodnika ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym.

Najkorzystniejszą oferta w obu częściach okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Pracownia Drogowa F.K. Filip Kruszewski  ul. Wiedeńska 56  60-683  Poznań

Cena oferty: część I -  52.632,00 zł brutto, część II - 19.754,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęły 22 oferty:

 • 1. P.W. GLOBAL Sp. z o.o. , ul. Arkońska 46/10, 71-470 Szczecin

Cena oferty: część I -  35.239,50 zł brutto, część II - 30.528,60 zł brutto

 

 • 2. Usługi Inwestycyjne „KNITTER" G.Knitter Karnieszewice 45b 76-004 Sianów

Cena oferty: część I -  66.420,00 zł brutto, część II - 35.670,00 zł brutto

 

 • 3. eMWu KAROLAK ul. Sobieskiego 9 63-400 Ostrów Wlkp.

Cena oferty: część I -  59.851,80 zł brutto, część II - 22.496,70 zł brutto

 

 • 4. ALFA PROJEKT Tomasz Płonka ul. Strońska 4a/21 50-540 Wrocław

Cena oferty: część I -  58.917,00 zł brutto, część II - 38.007,00 zł brutto

 

 • 5. Konsorcjum:

TRANS-BAU-PROJECT Sp. z o.o. Borkowice 14H 62-053   Mosina

PUH „TRANS-BAU-PROJEKT" Maciej Fajfer  Pl. 20 Października 9   62-050   Mosina

Cena oferty: część I -  59.901,00 zł brutto, część II - 36.777,00 zł brutto

 

 • 6. Biprogeo Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2 52-418 Wrocław

Cena oferty: część I -  70.110,00 zł brutto, część II - 34.440 zł brutto

 

 • 7. EKOSYSTEM S.A. ul. Kożuchowska 20C 65-364 Zielona Góra

Cena oferty: część I -  56.826,00 zł brutto, część II - 20.018,50 zł brutto

 

 • 8. Konsorcjum:

EUROPROJEKT Sp. z o.o.  ul. Klecińska 5  54-413  Wrocław

Spółka Inżynierska KEMPA Sp. z o.o.  ul. Klecińska 5  54-413  Wrocław

Cena oferty: część I -  99.261,00 zł brutto, część II - 47.109,00 zł brutto

 

 • 9. PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk

Cena oferty: część I -  15.375,00 zł brutto, część II - 16.424,19 zł brutto

 

 • 10. Pracownia Projektowa EURO-ALIANS Sp. z o.o. ul. Marusarzówny 2 80-288 Gdańsk

Cena oferty: część I -  90.405,00 zł brutto, część II - 38.745,00 zł brutto

 

 • 11. Fojud S.A. ul. Abpa A. Baraniaka 88C 61-131 Poznań

Cena oferty: część I -  77.416,20 zł brutto, część II - 29.918,52 zł brutto

 

 • 12. Lafrentz Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29 60-359 Poznań

Cena oferty: część I -  138.521,62 zł brutto, część II - brak oferty

 

 • 13. TION Dominik Kubicki ul. Lwa 5 03-668 Warszawa

Cena oferty: część I -  brak oferty, część II - 22.326,00 zł brutto

 

 • 14. Pracownia Drogowa F.K. Filip Kruszewski ul. Wiedeńska 56 60-683 Poznań

Cena oferty: część I -  52.632,00 zł brutto, część II - 19.754,00 zł brutto

 

 • 15. Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9 60-185 Skórzewo

Cena oferty: część I -  54.120,00 zł brutto, część II - 21.771,00 zł brutto

 

 • 16. Biuro Realizacji Inwestycji „BUDMEX" ul. Konwaliowa 17 62-004 Czerwonak

Cena oferty: część I -  162.360,00 zł brutto, część II - brak oferty

 

 • 17. SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

Cena oferty: część I -  53.357,15 zł brutto, część II - 23.838,33 zł brutto

 

 • 18. Inżynieria Komunikacji Drogowo - Ulicznej Michał Mikołajczak ul. Pogorzelska 2/10 60-261 Poznań

Cena oferty: część I -  67.650,00 zł brutto, część II - 23.370,00 zł brutto

 

 • 19. Biuro Usług Projektowych GLOB-PROJEKT ul. Kaczeńcowa 6 60-175 Poznań

Cena oferty: część I -  67.035,00 zł brutto, część II - 36.285,00 zł brutto

 

 • 20. JK Projekt Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań

Cena oferty: część I -  63.960,00 zł brutto, część II - 31.980,00 zł brutto

 

 • 21. Pracownia Projektowa W Zakresie Budownictwa Lądowego Drogi - Ulice - Mosty

Zbigniew Konewka Ul. Kryłowa 6  60-195  Poznań

Cena oferty: część I -  63.099,00 zł brutto, część II - 24.231,00 zł brutto

 

 • 22. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO M. Kluczyk ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń

      Cena oferty: część I -  59.040,00 zł brutto, część II - 35.380,00 zł brutto

 

Z postępowania wykluczono następujących wykonawców:

•1.   PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.  Al. Grunwaldzka 19/23   80-236   Gdańsk

na  podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt.8c SIWZ. W wyniku wezwania do uzupełniania dokumentów na postawie art.26.ust.3 ustawy wykonawca nie złożył brakujących dokumentów.

 1. P.W. GLOBAL Sp. z o.o. , ul. Arkońska 46/10,  71-470   Szczecin

na  podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt.8c SIWZ. W wyniku wezwania do uzupełniania dokumentów na postawie art.26.ust.3 ustawy wykonawca nie złożył brakujących dokumentów.

 1. eMWu KAROLAK  ul. Sobieskiego 9   63-400  Ostrów Wlkp.

na  podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt.8c SIWZ. W wyniku wezwania do uzupełniania dokumentów na postawie art.26.ust.3 ustawy wykonawca złożył dokumenty z których nadal nie wynika doświadczenie osób realizujących zamówienie wymagane w pkt. 8c SIWZ tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:  min. 2 tożsamych prac tzn. dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min.1000 m) osoba realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa, kanalizacyjna, teletechniczna)

 1. TION Dominik Kubicki  ul. Lwa 5  03-668  Warszawa

na  podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt.8c SIWZ. W wyniku wezwania do uzupełniania dokumentów na postawie art.26.ust.3 ustawy wykonawca złożył dokumenty
z których nadal nie wynika spełnianie w/w warunku w pkt. 8c SIWZ tj. należało wykazać osoby
z uprawnieniami  w branżach drogowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej.
Wykonawca wykazał tylko osobę z uprawnieniami i doświadczeniem w branży drogowej.

 

W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

•1.   PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.  Al. Grunwaldzka 19/23   80-236   Gdańsk

na  podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony

z postępowania. Ponadto oferta podlega odrzuceniu na podstawie  art. 89 ust.1 pkt.4 w związku
z art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień.

•2.   P.W. GLOBAL Sp. z o.o. , ul. Arkońska 46/10,  71-470   Szczecin

na  podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony
z postępowania. Ponadto oferta podlega odrzuceniu w części I na podstawie  art. 89 ust.1 pkt.4
w związku z art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień

•3.   eMWu KAROLAK  ul. Sobieskiego 9   63-400  Ostrów Wlkp.

na  podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony
z postępowania

•4.   TION Dominik Kubicki  ul. Lwa 5  03-668  Warszawa

na  podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony
z postępowania

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
07.03.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-03-02 08:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-03-02 08:14:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-03-02 08:14:54)