logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 marca 2010 r.

BOP.3412-10/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Kasztanowej w Sierosławiu.

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 01 marca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Kasztanowej
w Sierosławiu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Konsorcjum Firm:

PHU FILBAR

Zakład Elektrotechniczny SEM Sp. J.

ul. Podgórna 6,  62-051  Łęczyca

 

w cenie 50.264,00 brutto.

.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 08 marca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-18

            - druk ZP-19

             - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-02 09:05:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-02 09:05:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-02 09:06:10)