logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 lutego 2012 r.

BOP.271.5.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 01 lutego 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Drogowy ANTCZAK  Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

w cenie 147.292,50 zł brutto.

 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty:

 

  • 1. Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski

Psary Małe ul. Krótka 1a   62-300  Września

Cena oferty: 231.092,40 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 2. Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

Cena oferty: 147.292,50 zł brutto, liczba punktów 100

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3 lit.a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02.02.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-02 08:53:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-02 08:53:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-02 08:56:20)