logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 lutego 2010 r.

BOP. 3411-05/10

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego opracowanie projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach

pomiędzy ul. Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie

w rejonie ulic Kasztanowej i Wierzbowej

 

 

 

            Informuję, że w dniu 01 lutego 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach  pomiędzy
ul. Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie  w rejonie ulic Kasztanowej
i Wierzbowej.

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

Autorska Pracownia Architektoniczna

Hanna i Marek Bieńkowscy

ul. Palmowa 10

62-081  Chyby

w cenie 41.480,00 brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu.

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-02-02 09:24:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-02-02 09:24:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-02 09:24:36)