logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 stycznia 2012 r.

BOP. 271.95.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

         Informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez

Konsorcjum firm:

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański s.j. ul. Jasielska 7b  60-476 Poznań

BONSAI Zakład Konserwacji Zieleni s.c.  ul. Naramowicka 314, 61-601  Poznań

DROGBET URBANIAK s.j.  ul. Stefańskiego 23, 62-002  Suchy Las

Cena oferty: 629.281,20 zł brutto,

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęły  dwie oferty:

  • 1. Konsorcjum firm:

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański s.j. ul. Jasielska 7b  60-476 Poznań

BONSAI Zakład Konserwacji Zieleni s.c.  ul. Naramowicka 314, 61-601  Poznań

DROGBET URBANIAK s.j.  ul. Stefańskiego 23, 62-002  Suchy Las

Cena oferty: 629.281,20 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 2. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4   62-080  Tarnowo Podgórne

       Cena oferty: 668.965,86 zł brutto, liczba punktów - 99

           

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02 stycznia 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-02 08:14:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-02 08:14:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-02 08:15:06)