logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 września 2014 r.

ZP.271.55.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż oznakowania

pionowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
w dniu 30 września 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż oznakowania pionowego  na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak

Baranowo ul. Pogodna 5

62-081   Baranowo

w cenie 108 006,30 zł. brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty:

1.      Zakład Drogowo - Budowlany Anna Tomczak, os. Dąbrowszczaków 7/39  62-020  Swarzędz; cena brutto-132 971,61 zł., liczba punktów: 98

2.      Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak  ul. Pogodna 5  62-081  Baranowo - cena brutto: 108 006,30 zł., liczba punktów: 100

3.      FHU Maciej Królikiewicz ul. Izaaka Newtona 8A lok. 18, 60-161 Poznań - cena brutto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej -113 688,00 zł., liczba punktów: 99

4.      LAMA Tomasz Matuszewski  ul. Wysogotowska 65,  62-081  Przeźmierowo: cena brutto - 144 281,46 zł., liczba punktów: 97

           

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01.10.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-01 08:28:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-01 08:28:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-01 08:28:06)