logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 1 września 2017 r.

WOP.271.42.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 1 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie Podgórnym -postępowanie powtórzone.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto: 5 421 787,59 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

5 421 787,59

[60]

84

[40]

100

2.

Konsorcjum M-Plus

ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Lider:

M-Plus Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Partner:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

5 980 071,67

[54,40]

84

[40]

 

 

 

94,40

3.

INWEST LIM Sp. z o.o. sp.k.

ul. Bukowska 41B

62-081 Wysogotowo

6 196 956,91

[52,49]

84

[40]

92,49

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/09/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-09-01 09:19:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-09-01 09:19:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-09-01 09:19:22)