logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 sierpnia 2017 r.

WOP.271.38.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia na ulicy Olchowej, Jałowcowej, Jaworowej i Topolowej w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SEM ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Spółka Jawna

ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Cena brutto - 186 596,89 zł.

 

Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów.  Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

SEM ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Spółka Jawna

ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

186 596,89

[60]

84

[40]

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01/09/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-09-01 08:24:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-09-01 08:24:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-09-01 08:24:16)