logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.42.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość brutto oferty -  272 126,96 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

267 450,36 zł

[x]

84

[x]

x

2.

P.H.U. „DROMAC"

Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18

66-300 Międzyrzecz

312 254,84 zł

[x]

60

[x]

x

3.

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

272 126,96 zł

[97]

60

[3]

100

4.

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH - GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

283 531,44 zł

[x]

84

[x]

x

5.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne

„KAJA"

Ul. 28 Czerwca 1956 r. NR 392

61-441 Poznań

302 936,18 zł

[x]

60

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę P.H.U. „DROMAC" Maciej Dobrowolski Ul. Staszica 18 66-300 Międzyrzecz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

 

PUB „BRUKPOL" S.C. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski - oferta odrzucona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym zestawienia RMS, które było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zakład Usług Wielobranżowych JACH - GUM Stanisław Jachimowski Ul. Dukielska 12 60-476 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym branży drogowej przyjętej stawki roboczogodziny, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „KAJA" Ul. 28 Czerwca 1956 r. NR 392 61-441 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym zestawienia RMS, które było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/09/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-09-01 11:42:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-09-01 11:42:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-09-01 11:42:06)