logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.40.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Baranowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

Lider: M-Plus Sp. z o.o. Ul. Gronowska 46 64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. Jawna Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46 64-100 Leszno

Cena brutto: 1 838 449,91zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Termin realizacji

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

P.H.U. „DROMAC"

Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18

66-300 Międzyrzecz

1 919 182,06

[83,55]

60

[2,86]

9 m-cy

[8]

94,41

2.

DEMIURG

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

2 359 665,63

[67,96]

60

[2,86]

9 m-cy

[8]

78,82

3.

Konsorcjum:

Lider: M-Plus Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

1 838 449,91

[87,22]

84

[4]

9 m-cy

[8]

99,22

4.

REMO - BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

1 822 206,52

[88,00]

60

[2,86]

9 m-cy

[8]

98,86

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD"

Mirosław Kordylewski

Ul. Kościuszki 8

62-050 Mosina

1 753 217,63

[x]

84

[x]

 

9 m-cy i 2 tyg.

[x]

x

6.

T W M Spółka z o.o.

Ul. St. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

2 224 158,94

[72,10]

84

[4]

9 m-cy

[8]

84,10

7.

POS - REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo ul. Polna 1

64-316 Kuślin

2 062 440,00

[77,75]

61

[2,90]

9 m-cy

[8]

88,65

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „MIRBUD" Mirosław Kordylewski Ul. Kościuszki 8 62-050 Mosina, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym zestawienia RMS, które było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/09/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-09-01 11:56:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-09-01 11:56:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-09-01 11:56:17)