logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 1 sierpnia 2018 r.

WOP.271.53.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Dolne Chyby i ul. Szkolnej w Chybach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Instalacyjno Budowlany

Mateusz Maćkowiak

ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

Wartość brutto: 646 341,05 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK

Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

847 804,68

[45,74]

84

[40]

85,74

2.

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

736 343,19

[52,67]

84

[40]

92,67

3.

Zakład Instalacyjno Budowlany

Mateusz Maćkowiak

ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

646 341,05

[60]

84

[40]

100

4.

RDR Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

657 532,42

[58,98]

84

[40]

98,98

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 6 sierpnia 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-01 12:29:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-01 12:29:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-01 12:29:04)