logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 1 sierpnia 2018 r.

WOP.271.50.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową w Swadzimiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c., Ul. Michalin 25 64-320 Dobieżyn

Wartość brutto: 1 476 678,81 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Oferta wspólna:

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

 64-320 Dobieżyn

1 476 678,81

[60]

84

[40]

 

100

 

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta po dniu 1 sierpnia 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-01 12:12:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-01 12:12:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-01 12:12:56)