logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 lipca 2013 r.

ZP. 271.48.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 31 lipca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

 

część 1: SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 1 715,85 zł brutto

 

część 2: SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 3 439,94 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych zadań.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Część 1

(Liczba uzyskanych pkt.)

Cena brutto oferty w zł

Część 2

(Liczba uzyskanych pkt.)

1.

DEMIURG Sp. Z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

8 442,72

(97)

23 247,00

(97)

2.

MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga

Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia

3 690,00

(x)

8 610,00

(x)

3.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan

2 853,60

(x)

7 011,00

(x)

4.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

3 567,00

(98)

10 511,58

(98)

5.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

1 715,85

(100)

3 439,94

(100)

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

1 992,60

(99)

4 399,71

(99)

 

 

Zamawiający z postępowania wykluczył nw. firmy i odrzucił ich oferty:

  1. MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta firmy MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uzupełnił dokumenty w niewłaściwej formie, a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta firmy Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 06/08/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-08-01 09:01:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-08-01 09:01:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-08-01 09:01:39)