logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 01 sierpnia 2012 r.

ZP. 271.40.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór nad budową odcinka kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem dennym do Jeziora Lusowskiego w Lusówku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

JM SANTECH mgr inż. Julia Wiśniewska Os. Bolesława Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań

Cena oferty: 1 414,50 zł. brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

2 441,55

98

2.

JM SANTECH mgr inż. Julia Wiśniewska

Os. Bolesława Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań

1 414,50

100

3.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

1 476,00

99

4.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

3 306,24

97

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01/08/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-08-01 10:26:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-08-01 10:26:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-08-01 10:26:32)