logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 01 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.47.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni

gruntowych tłuczniem

 

 

 

         Informuje, że w dniu 29 lipca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni gruntowych tłuczniem.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PPUH „SPEC" Remigiusz Nowacki, Błażejewo ul. T. Mikołajczyka 65/1  62-035 Kórnik

Cena oferty: 383.298,75 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

 

  • 1. PPUH „SPEC" Remigiusz Nowacki, Błażejewo ul. T. Mikołajczyka 65/1 62-035 Kórnik

Cena oferty: 383.298,75 zł brutto, liczba punków 100

 

  • 2. VEJSERVICE Sp. z o.o. ul. Promienista 1B 62-045 Pniewy

Cena oferty: 1.035.660,00 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 3. Zakład Usługowo - Handlowy „BUD-HANEX" ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

Cena oferty: 441.481,44 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 4. Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak, ul. Lutycka 83 60-478 Poznań

Cena oferty: 478.617,60 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
01.08.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-01 08:37:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-01 08:37:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-01 08:37:25)