logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 maja 2016 r.

ZP. 271.17.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Informuję, że w dniu 31 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Rolnej w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Cena brutto: 1 284 000,00 zł

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty

w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 284 000,00 zł

[97]

84

[3]

100

2.

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

1 484 271,60 zł

[83,91]

84

[3]

86,91

3.

Bartovia Sp. z o.o.

Ul. Firlika 26

60-692 Poznań

1 512 699,63 zł

[82,33]

84

[3]

85,33

4.

RBD SYSTEM SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Międzyborska 33 A

60-162 Poznań

1 353 000,00 zł

[92,05]

84

[3]

95,05

5.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

RAT - BUD

Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

1 895 000,00 zł

[65,72]

84

[3]

68,72

6.

Lider Konsorcjum: BUDROMEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Św. Wojciech 10/11, 61-749 Poznań

Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las

1 464 572,48 zł

[85,04]

84

[3]

88,04

7.

DROMOST PLUS Sp. z o.o.

Żabno 2A

63-112 Brodnica

1 383 013,06 zł

[90,06]

84

[3]

93,06

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01/06/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-06-01 09:18:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-06-01 09:18:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-06-01 09:29:48)